Loading...

Ge din tomt ett unikt utseende

Drömminge har en kraftig underhållsfri stomme och tryckimpregnerade träreglar som ger en lång livslängd. Drömminge har vridna reglar, vilket ger ett karaktäristiskt utseende och bidrar till att minska insynen. Därför lämpar sig Drömminge extra bra som insynsskydd, men kan såklart användas som både staket och räcke.


 • Fullständigt ansvar tillfaller husägaren/ägarna för staket och eventuella skador på omgivning.
 • Staketet ska bestå av tryckimpregnerat virke (grön) och får inte målas i annan färg. Staketet bör dock efterbehandlas med olja.
 • Alla kostnader för byggnation samt årligt underhåll tillfaller husägaren/ägarna.
 • Staketet ska motsvara det på bilden ovan och går att beställas på följande länk: https://wernamodesign.se/produkt/dromminge/
 • Staketstolpens höjd får inte vara lägre eller högre än 102 cm.
 • Där en tomt angränsar till granne och det är möjligt att använda en T-stolpe ska det användas. Detta för att grannen i framtiden ska kunna koppla på staket till sin tomt. Om tomt inte gränsar mot granne vid ett hörn ska hörnstolpe användas.
 • Vid avslut mot egen tomt eller där det inte finns möjlighet för en granne att fortsätta bygga ska en slutstolpe användas. Slutstolpe används även vid början av ett staket där ingen har möjlighet att fortsätta bygga.
 • Samtliga stolpar ska vara försedda med stolpsko och stolphatt.
 • Staketet ska monteras enligt återförsäljarens rekommendationer avseende avstånd mellan stolpar och förankring i marken.
 • Färg på stolparna: Galvad
 • För tomter med gränser till grannar ska en överenskommelse med grannen skapas. Överenskommelsen omfattar placering av staket, ifall häcken ska vara kvar samt vem som ska ansvar för staketet och stå för det årliga underhållet av det. Överenskommelsen ska skriftligen dokumenteras och skickas in till styrelsen.
 • VIKTIGT

 • Alla häckar (etablerade) som tas bort efter överenskommelse tillfaller bostadsrättsföreningen och ska omplanteras på tomter som behöver dessa, prioritering görs mot vägen.
 • Staket på framsidan godkänner vi inte.
 • BRF Justa Hage
  Vi har i samarbete med Wernamo Design tagit fram en rabattkod som gäller mellan maj-augusti 2020 för boende, ger 15% rabatt på allt gällande drömminge, denna fås efter godkänd ansökan.

  Ansökan

  Ansökan om att sätta upp staket görs skriftligen till styrelsen (styrelsen@jurstahage.se) med en enkel skiss på vart staketet ska upprättas. När det har blivit godkänt får staketet monteras.

  Underhåll

  Staketet ska underhållas av husägaren/ägarna som har fullt ansvar för staketet. Om staketet inte är korrekt monterat eller utgör fara för andra har styrelsen rätt att underkänna staketet.

  Om styrelsen underkänner staketet måste husägaren/ägarna skyndsamt åtgärda brister som styrelsen påtalar alternativt montera ned staketet.

  Yttreomständigheter

  Om några yttre omständigheter skulle medföra att staketet tillfälligt behöver monteras ned så har styrelsen i Jursta Hage rätt att begära det.

  Produktblad Drömminge (PDF)

  Överenskommelse mall (Word)

  Senaste nyheterna.

  Här kan du läsa om de senaste nyheterna i vårt område.  Senaste bilderna.

  Här kan du se fler bilder från vårt område.